Bohdan Pushkash
Prezes zarządu
KinderFoto Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowska 5, 03-995 Warszawa
NIP: 9522199117
adres do korespondencji:
ul. Słowikowskiego 27, 05-090 Raszyn